Biuro Zarządu

Kierownik Biura: Agnieszka Czetowicz

Biuro czynne jest w środy w godzinach 16.30 – 19.00

Adres:

Lubuskie TKKF

al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

e-mail: biuro@tkkf.zgora.pl

NIP 929-16-62-212

Nr rachunku bankowego:

PKO BP SA 1 Oddział w Zielonej Górze
Nr 71 1020 5402 0000 0002 0146 3967