Władze LTKKF

Na XVIII Wojewódzkim Zjeździe Delegatów, który odbył się 9 kwietnia 2022 r. w Przytoku,

wybrano Zarząd Lubuskiego TKKF w składzie:

 • Wacław Hansz – prezes
 • Agnieszka Czetowicz – wiceprezes
 • Piotr Turzański – wiceprezes
 • Filip Sąsiadek – sekretarz
 • Jerzy Sobich – skarbnik
 • Rafał Deptuła
 • Roman Hliwa
 • Janusz Kałuziński
 • Ireneusz Krajnik
 • Ewa Sikorska
 • Grzegorz Steciąg

oraz Komisją Rewizyjną w składzie:

 • Narcyz Szklarz – przewodniczący
 • Andrzej Kałwiński – członek
 • Gabriel Kołaczkiewicz – członek