Władze LTKKF

Na XVII Wojewódzkim Zjeździe Delegatów, który odbył się 21 kwietnia 2018 r. w Zielonej Górze

wybrano Zarząd Lubuskiego TKKF w składzie:

 • Wacław Hansz – prezes
 • Agnieszka Czetowicz – wiceprezes
 • Janusz Kałuziński – wiceprezes
 • Andrzej Kałwiński – sekretarz
 • Jerzy Sobich – skarbnik
 • Roman Hliwa
 • Gabriel Kołaczkiewicz
 • Ireneusz Krajnik
 • Sławomir Sitasz
 • Grzegorz Steciąg
 • Roman Śliwiński
 • Piotr Turzański
 • Jerzy Wolny

oraz Komisją Rewizyjną w składzie:

 • Narcyz Szklarz – przewodniczący
 • Jan Zieliński – zastępca przewodniczącego
 • Rafał Deptuła – członek